Küresel standartlarda teknolojimizi sürekli yenileyerek üretimin içinde bulunmak,
Yaptığımız işler ile müşterilerimizin Büyüksoy Bayrak ve Şemsiye’ye  güvenlerini daha da güçlendirmek,
Çalışanlarımızın kendilerini güvende buldukları bir ortamda yüksek verimlilikle çalıştıkları ve karşılığını aldıkları bir iş ortamı oluşturmak,
Ürettiklerimiz ile içinde bulunduğumuz topluma ve ülkemize dolaylı veya doğrudan yarar sağlamayı gözetmek,
Tedarikçilerimiz ile kazan-kazan koşullarında güvenilirliğin ön planda olduğu şartlarda çalışmak,
Doğal Çevreye duyarlı üretimi üretim sürecinde her zaman ön planda tutmak ve geri dönüşümlü ürünlerimiz ile doğal hayata zarar vermemeyi sağlamak,
Müşterilerimizin yasal isteklerine zamanında ve tam olarak yanıt vermek,
Performansımızı sürekli iyileştirmek,
temel kalite politikamızdır.